sungrow - our enviroment

Doğanın bizden faydalanmasını istiyoruz.

Şirketimiz, sosyal ve kültürel bir çevrenin de parçası. İşte bu yüzden çalışanlarımızın mesleki gelişimlerini teşvik etmek ve desteklemek için aktif olarak faaliyet gösteriyoruz.

İnandığın şeyi söyle, söylediğin şeyi yap.

Bizce, topluma katkıda bulunmak sağduyu gereğidir. Sungrow yoksulluğun azaltılması, okul bağışları, deprem yardımları gibi sosyal refahı destekleyici etkinliklere katılır, sürekli olarak kamunun refahını arttıran uygulamaların profesyonelliğini ve sürdürülebilirliğini hep daha iyiye taşır.

Sungrow’un PV yoksulluğun azaltılması programı, ülke çapında 300.000’den fazla yoksulluk çeken haneye ve 2.200 yoksul köye destek oldu. 12 adet güç istasyonunun hepsi enerji şebekesine bağlandı.

Sungrow, kurumsal sosyal sorumluluğu çok ciddiye alır. Bu nedenle okullara ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik destek projelerine bağışta bulunuruz.

Bir şirket, içinden çıktığı toplumun aynasıdır.  Bu anlayış gereği, şirketimiz için temel kurallar ve değerler tanımladık. Dürüstlük, katılımcılık ve adil rekabet, ayrıca çalışanlarımızın kişisel gelişiminin aktif şekilde desteklenmesi bunlar arasında.

Bir hedefe ulaşmanın genellikle çeşitli yöntemleri vardır: Birincisi kolay yoldan ulaşmak, ikincisi daha karmaşık ama uygun yoldan ulaşmak. Bütün kararlarımızda ilkelerimize uyarız; bu, uzun vadede en temiz çözümdür.